Kırım Akademi

Kırım Derneğinde Yönetim içinde bazı çalışmaları daha yoğun yürütebilmek için bir komisyon kurulmuştur. Kırım Akademi, isim hakkı patenti alınmış olup sadece derneğimiz tarafından kullanılabilecektir. Değişik aktiviteleri bulunmaktadır.

Burs

Yılda on ay müddetle 20 öğrenciye karşılıksız burs verilmektedir. Başarıya endeksli bir kontrol vardır. Kış ve yaz sömestrlerin sonunda öğrencilerin okullarından getirdikleri transkriptlerdeki notlar kontrol ediliyor. Notların eksi değerde olması öğrencinin bursunun bir sonraki sömestrde kesilmesini gerektirir. Ancak bilahare pozitife dönüş durumu bursun devamını sağlar. Okul süresinin bitimiyle birlikte burs kesilir. Uygulamada Üniversiteye yeni girmiş 10 öğrenci ve ara sınıflardan 10 öğrenci tercih edilmiştir. Seçimlerde öğrencinin puanı, notları, kendisi ve ailesinin yaşam imkanları gibi veriler dikkate alınarak, seçici kişilerin kanaat puanına gerek kalmayan, hak yendi itirazlarına imkan bırakmayan pozitif bir uygulama yapılmıştır. Burs gelirleri sponsorlardan temin edilmektedir. Veren ve alan birbirini tanımamaktadır.

Konferans

Kendi alanlarında tanınmış, bilgi ve şöhret sahibi öğretim üyesi veya kişileri davet ederek dernek salonunda yakın topluma konferanslar vermeye devam edilmektedir. İki haftada bir defa yapılan konferans değişik konulardan ve konuşmacılardan seçilmektedir. Halka yardımcı olabilecek aydınlatıcı ve uyarıcı konular tercih edilmektedir.

Kurslar

Dernek çatısı altında Tatarca ve Rusça dil kursları açılmıştır. Gerekli kalite için üniversite mezunu öğretim üyeleri kurslarda görevlendirilmiştir.